Rapoartele ştiinţifice privind proiectele de cercetare realizate în 2020 – aprobate de Consiliul științific al Institutului de Zoologie

27.11.2020
Rapoartele ştiinţifice privind proiectele de cercetare realizate în 2020 – aprobate de Consiliul științific al Institutului de Zoologie

În ședinţa Consiliului ştiinţific al Institutului de Zoologie din 26 noiembrie 2020 au fost prezentate și aprobate rapoartele ştiinţifice pentru anul 2020 privind executarea proiectelor de cercetare din cadrul Programului de Stat 2020-2023:

  • 20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice – EVOLANTER. Conducător de proiect: conf. cerc. dr. habil. Galina Buşmachiu.
  • 20.80009.7007.06 Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor – AQUABIO. Conducător de proiect:  prof. cerc. dr. habil. Elena Zubcov, m. cor. AȘM.
  • 20.80009.7007.12 Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo- şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic – DIVZOO. Conducător de proiect: prof. univ. dr. habil. Ion Toderaş, acad. AȘM.

Totodată, audiența a fost informată privind nivelul de executare a proiectelor internaționale din cadrul Programului operațional comun "Bazinul Mării Negre 2014-2020" al Uniunii Europene:

  • eMS BSB 27 Reţea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane și prevenirea expunerii populației – MONITOX. Coordonator de proiect: prof. cerc. dr. habil. Elena Zubcov, m. cor. AȘM.
  • eMS BSB 165 Crearea unui sistem de monitorizare inovativă transfrontalieră privind transformările ecosistemelor râurilor bazinului Mării Negre sub impactul construcțiilor hidroenergetice și a schimbărilor climatice – HydroEcoNex. Coordonator de proiect:  prof. cerc. dr. habil. Elena Zubcov, m. cor. AȘM.

La ședință au participat reprezentanții Academiei de Științe a Moldovei: acad. Victor Lacusta și dr. Oleg Mașner (on-line).

Rapoartele pe proiectele din cadrul Programului de Stat 2020-2023 sunt disponibile la compartimentul Proiecte de cercetare.

Categorie:
Cuvinte-cheie: