Lansarea proiectului național dedicat actualizării Cărţii Roşii a Republicii Moldova

08.04.2024
Lansarea proiectului național dedicat actualizării Cărţii Roşii a Republicii Moldova

Institutul de Zoologie în parteneriat cu Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” au lansat oficial la 3 aprilie 2024 proiectul ”Evaluarea stării speciilor de plante, fungi și animale, elaborarea listei speciilor cu statut de raritate  și algoritmului de prezentare a acestora în ediţia a IV-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova”. 

La eveniment au participat cercetătorii științifici ai acestor două institute de cercetare din cadrul Universității de Stat din Moldova, dar și prof. Igor Șarov, rector al USM, prof. Georgeta Stepanov, prorector pentru activitate științifică al USM, dl Vladimir Dolghi, prorector pentru activitatea economico-financiară și relații internaționale al USM, dl Nicolae Arnăut, director al Oficiului Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului din cadrul Ministerului Mediului al Republicii Moldova, dr. Iordanca-Rodica Iordanov, ex-ministru al mediului.

Directorul Institutului de Zoologie, mem.cor. Laurenția Ungureanu, și directorul Grădinii Botanice, dr. Ion Roșca, au prezentat obiectivele proiectului, activitățile principale, echipele de implementare a proiectului (managerială și de cercetare), au argumentat necesitatea realizării proiectului în contextul protecției speciilor de animale și plante cu divers statut de raritate, a respectării cadrului normativ în vigoare, în primul rând, a Legii cu privire la Cartea Roșie a Republicii Moldova nr. 325/2005, dar și a sporirii nivelului de educație ecologică a populației. Un interes deosebit pentru audiență a prezentat informația privind seria de monede comemorative ”Cartea Roșie a Republicii Moldova”, emisă pe parcursul anilor de Banca Națională a Moldovei. 

Proiectul va avea o durată de 24 de luni (2024-2026) și un buget de 12,8 mln lei, dintre care 11,4 mln lei (89%) constituie finanțarea oferită de Fondul Național pentru Mediu, iar 1,4 mln lei – co-finanțarea din partea Universității de Stat din Moldova. 
 

Lucia Bilețchi, dr., conf.cerc.

Categorie:
Cuvinte-cheie: