Distincții ale Academiei de Științe a Moldovei pentru cercetătorii Institutului de Zoologie

16.11.2023
Distincții ale Academiei de Științe a Moldovei pentru cercetătorii Institutului de Zoologie

La 10 noiembrie 2023 Academia de Științe a Moldovei, ca și întreaga comunitate științifică, a celebrat Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. În ședința festivă, organizată cu această ocazie, au fost înmânate și diverse distincții ale AȘM, inclusiv cercetătorilor Institutului de Zoologie: 

  • Medalia „Dimitrie Cantemir” – dlui Nicolai Zubcov, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator în Laboratorul Vertebrate Terestre;
  • Medalia „Dimitrie Cantemir” – dlui Dumitru Erhan, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, cercetător științific principal în Laboratorul Parazitologie și Helmintologie;
  • Diploma „Meritul Academic” – dlui Anatolie Savin, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator în Laboratorul Vertebrate Terestre;
  • Diploma „Meritul Academic” – dnei Alina Larion, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, șef al Laboratorului Vertebrate Terestre;
  • Diploma de onoare – dnei Oxana Munjiu, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator în Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie.

Pentru activitatea de cercetare prodigioasă și rezultate științifice în domeniul științelor biologice, promovarea științei pe plan național și internațional, precum și cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, dna Galina Bușmachiu, doctor habilitat, conferențiar cercetător, șef al Laboratorului Entomologie „Profesor Boris Vereșciaghin”, și dna Anna Moldovan, doctor în științe biologice, cercetător superior în Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară, au fost distinse cu diplome de excelență. 

Felicitări pentru aprecierea binemeritată! 


Text: Lucia Bilețchi, dr., conf.cerc.
Sursa foto: ASM 

Categorie:
Cuvinte-cheie: