Carte nouă: Bacteriile entomopatogene

08.04.2024
Carte nouă: Bacteriile entomopatogene

În monografia ”Bacteriile entomopatogene”, autori Anna Moldovan, Natalia Munteanu-Molotievskiy, Ion Toderaș, sunt discutate premisele utilizării agenților bacterieni în controlul biologic al insectelor dăunătoare, fiind relevați unii dăunători importanți studiați. Un capitol aparte este destinat metodelor de bază de izolare, identificare și caracterizare a bacteriilor entomopatogene. De asemenea, sunt prezentate rezultatele cercetărilor proprii privind dezvoltarea agenților bacterieni de control biologic al dăunătorilor în baza tulpinilor noi izolate din mediul natural.

În rezultatul cercetărilor a fost demonstrat că microflora insectelor, dăunători ai culturilor agricole reprezintă un rezervor natural de tulpini bacteriene cu proprietăți insecticide pronunțate care urmează a fi valorificate în scopul dezvoltării biopesticidelor. În perspectivă preparatele obținute în baza tulpinilor autohtone pot fi aplicate atât în cadrul sistemelor de agricultură tradițională, cât și ecologică. Metodele biologice de control al organismelor dăunătoare reprezintă soluția pentru problemele de mediu și cele relaționate de sănătatea umană, asociate cu aplicarea extensivă a produselor chimice de uz fitosanitar. Crearea unor colecții locale de tulpini bacteriene entomopatogene reprezintă un pas important spre atingerea scopului de a asigura piața locală cu preparate biologice de combatere a dăunătorilor.

Lucrarea este destinată atât specialiștilor în domeniile zoologiei, entomologiei aplicate, protecției plantelor, studenților care își fac studiile în domeniile biologiei, ecologiei, silviculturii, cât și tinerilor studioși pasionați de științele biologice.

Anna Moldovan, dr.

Categorie:
Cuvinte-cheie: