• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

07.04.2022
La 8 aprilie 2022, Institutul de Zoologie și Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași vor organiza workshopul științific comun „Starea actuală a pisciculturii în bazinul râului Prut și perspectivele de ameliorare”, care va avea loc începând cu ora 09-00 în format mixt - în sala de ședințe (bir. 352) a Institutului de Zoologie, str. Academiei, 1, mun. Chișinău, și online prin intermediul platformei Zoom. Link de conectare Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88541085464?pwd=Rm55MGp1OWxLN01KWkliOEkwaXhCQT09 Identificatorul ședinței: 885 4108 5464 Codul de acces: 528000 În ...
04.04.2022
Școala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice din cadrul Universității de Stat din Moldova și Institutul de Zoologie anunță susținerea publică a tezei de doctor cu titlul „Poluanții organici persistenți în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova” de către Ivanova Anastasia. Specialitatea: 166.01. Ecologie Conducător științific: Zubcov Elena, membru corespondent al AȘM, profesor, doctor habilitat în științe biologice Data: 15 aprilie 2022, ora 10:00 Locația: Sala Senatului, blocul A al Campusului Studențesc al Universității de Stat din Moldova, str. Academiei, 3/2 ...
22.03.2022
La 25 martie 2022, Institutul de Zoologie va organiza online un training de transfer a cunoștințelor în cadrul proiectului transfrontalier 2 SOFT/1.2/47 ”Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish (Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană). Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, România, și se axează pe îmbunătățirea stării de sănătate a peștilor de cultură și consolidarea capacității ...