• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

27.11.2023
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a organizat la 20 noiembrie 2023 festivitatea consacrată Zilei Științei în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la în incinta Palatului Republicii, cu participarea instituțiilor de cercetare (universități, institute) din diverse domenii – biologie, medicină, agricultură, filologie, economie, matematică, fizică, tehnică etc. Institutul de Zoologie a expus în atenția publicului cărți publicate în ultimii ani, distincții obținute în anul 2023 la saloanele de inventică, piese din Muzeul complexelor faunistice fosile, colecții ...
16.11.2023
Se anunţă susţinerea tezei de doctor: Candidat: SÎTNIC Victor Conducător ştiinţific: NISTREANU Victoria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Consiliul ştiinţific specializat: CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar – preşedinte; LARION Alina, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător – secretar știinţific; DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător; CÎRLIG Tatiana, doctor în științe biologice, conferențiar universitar; MOLDOVAN Anna, doctor în științe biologice. Referenţi oficiali: BUȘMACHIU ...
16.11.2023
La 10 noiembrie 2023 Academia de Științe a Moldovei, ca și întreaga comunitate științifică, a celebrat Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. În ședința festivă, organizată cu această ocazie, au fost înmânate și diverse distincții ale AȘM, inclusiv cercetătorilor Institutului de Zoologie: Medalia „Dimitrie Cantemir” – dlui Nicolai Zubcov, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator în Laboratorul Vertebrate Terestre; Medalia „Dimitrie Cantemir” – dlui Dumitru Erhan, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător ...