Informarea publicului larg privind rezultatele obținute în cadrul proiectului BSB165 HydroEcoNex continuă

20.04.2021
Informarea publicului larg privind rezultatele obținute în cadrul proiectului BSB165 HydroEcoNex continuă

     Proiectul BSB165 ”Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergeticii și al schimbării climei”, HydroEcoNex, prevede un șir de evenimente, care au menirea de a atrage atenția publicului larg asupra problemelor gestionării resurselor acvatice din bazinul Mării Negre și de a disemina rezultatele obținute în cadrul proiectului. 
     Un asemenea eveniment, sub forma unui seminar de informare, a fost organizat de Institutul de Zoologie, în colaborare cu Centrul Științific Ucrainean al Ecologiei Mărilor (beneficiarul de proiect 4, BP4)  și Centrul Hidrometeorologic al Mării Negre și Azov (BP5), la 12 aprilie a.c. Deși planificat pentru or. Tiraspol, seminarul a fost organizat online, în platforma ZOOM, ținând cont de situația epidemiologică din țară. Chiar dacă formatul online al seminarul a știrbit din interactivitatea discuției, totuși, el a oferit șansa de a participa unui număr mare de persoane din Republica Moldova și Ucraina (regiunea Odessa).  Astfel, au fost înregistrați cca 100 de participanți, cei mai mulți fiind studenți și cadre didactice ai Universității de Stat din Transnistria ”T.G.Șevcenco”, or. Tiraspol, și ai Universității Ecologice de Stat din Odessa. Printre participanți s-au numărat și specialiști din domeniul mediului sau domenii adiacente protecției mediului, managementului resurselor de apă (Republica Moldova: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Universitatea de Stat din Moldova, Ucraina: Universitatea Națională ”I.I. Mecinikov” din Odessa), membri ai ONG-urilor (Eco-Tiras (BP2), Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova) ș.a.
     Rezultatele proiectului HydroEcoNex au fost prezentate de către membrul corespondent al AȘM Elena Zubcov, managerul proiectului (modificarea funcționării fl. Nistru sub influența dezvoltării hidroenergeticii), doctorul în științe fizico-matematice Alexandr Matîghin (particularitățile regimului hidrologic al fl. Nistru), doctorul în științe biologice Svetlana Kovalișina (regimul hidrobiologic în delta Nistrului) și doctorul habilitat în științe biologice Dumitru Bulat (impactul construcțiilor hidrotehnice asupra populațiilor de pești).  Alte subiecte puse în discuție au fost prevederile legislației și politicile europene în domeniul gestionării resurselor acvatice, în special, transfrontaliere (doctor  în științe biologice Nadejda Andreev), tendințele mondiale și europene în dezvoltarea hidroenergeticii, efectul cumulativ al impactului de mediu și social în utilizarea energiei apei pentru obținerea energiei electrice (doctor  în științe biologice Lucia Bilețchi). 
    Institutul de Zoologie aduce mulțumiri tuturor persoanelor care au contribuit la organizarea evenimentului, în special, partenerilor de proiect din orașul Odessa și dlui Serghei Filipenco, doctor în științe biologice, decanul Facultății Științe Naturale și Geografie a Universității de Stat din Transnistria ”T.G.Șevcenco”.
     De menționat că primul seminar public în cadrul proiectului HydroEcoNex a fost organizat de Institutul de Zoologie, în octombrie 2020, în localitatea Giurgiulești din raionul Cahul. Până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului (septembrie 2021), urmează a fi organizate și alte seminare publice în localitățile din bazinul fl. Nistru și r. Prut (Republica Moldova, Ucraina).

 

Lucia Bilețchi
 

Categorie:
Cuvinte-cheie: