Carte nouă: Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor principale de importanţă cinegetică, profilaxia și tratamentul

08.02.2022
Carte nouă: Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor principale de importanţă cinegetică, profilaxia și tratamentul

În monografia  „Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor principale de importanţă cinegetică, profilaxia și tratamentul”, autor – dr. conf. Ștefan Rusu, cercetător științific coordonator în Laboratorul Parazitologie și Helmintologie al Institutului de Zoologie, este elucidat nivelul de infestare cu agenți parazitari a speciilor principale de importanţă cinegetică din Republica Moldova, impactul mono- şi poliinvaziilor asupra organismului-gazdă şi a parametrilor calitativi ai produselor de origine animală, metodele de diagnostic şi procedeele inovative de profilaxie și combatere. Monografia include un șir de rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectelor naționale 15.817.02.12F și 20.80009.7007.12. 

Lucrarea este destinată specialiștilor (medici veterinari, zootehnicieni, cinegeticieni), precum şi studenţilor de la facultăţile de medicină veterinară, zootehnie, biologie, ecologie. Ea poate fi o sursă utilă de informare în elaborarea măsurilor de diminuare a impactului parazitar la om, animale domestice, sălbatice și de companie, contribuind, astfel, la asigurarea supravieţuirii şi sporirea potenţialului de reproducere a speciilor principale din fauna cinegetică, precum şi la diminuarea riscului de capturare a lor de către prădători. 

Monografia este disponibilă în Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Ştiinţifică “Andrei Lupan” și Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova.

Categorie:
Cuvinte-cheie: