Carte nouă: Ghid privind monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice (eng.)

04.02.2022
Carte nouă: Ghid privind monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice (eng.)

Ghidul privind monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice (eng. Guidance on the monitoring of water quality and assessment of the ecological status of aquatic ecosystems) a fost elaborat de cercetătorii Laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie și ai Laboratorului Ihtiologie și Acvacultură în cadrul proiectului 20.80009.7007.06 AQUABIO, Program de Stat (2020-2023). De asemenea, au fost utilizate unele rezultate obținute în cadrul proiectelor în derulare BSB 27 MONITOX și BSB 165 HydroEcoNex (Programul Oprațional Comun ”Bazinul Mării Negre 2014-2020” al Uniunii Europene). Lucrarea reprezintă, de fapt, o versiune actualizată și îmbunătățită a unui ghid similar, publicat în limba română de către Institutul de Zoologie în anul 2015 în cadrul proiectului MIS ETC 1676 INPOLDE (Programul Operaţional Comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”). 

Publicarea ghidului în limba engleză, o limbă de circulație internațională, s-a datorat intenției autorilor de a mări numărul potențial de beneficiari –  tineri cercetători, inclusiv doctoranzi și masteranzi, specialiști în domeniul mediului și toți cei care doresc să se familiarizeze cu aspectele teoretice și practice ale cercetării ecosistemelor acvatice. 

Redactori științifici ai ghidului – Lucia Bilețchi, dr., conf., Elena Zubcov, membru corespondent al AȘM, dr.hab., prof.

Cartea poate fi descărcată la rubrica ”Publicații noi”.

 

Lucia Bilețchi

Categorie:
Cuvinte-cheie: