• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

22.03.2022
La 25 martie 2022, Institutul de Zoologie va organiza online un training de transfer a cunoștințelor în cadrul proiectului transfrontalier 2 SOFT/1.2/47 ”Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish (Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană). Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, România, și se axează pe îmbunătățirea stării de sănătate a peștilor de cultură și consolidarea capacității ...
17.03.2022
Suntem bucuroși să anunțăm că Natalia Dibolscaia, cercetător științific stagiar în Laboratorul Vertebrate Terestre, va beneficia începând cu 1 martie 2022 de bursa Federației Mondiale a Savanților pe domeniul „Global Monitoring of the Planet”, având ca temă de cercetare „Monitoring of bat species in the urban environment of the Republic of Moldova” (Monitorizarea speciilor de lilieci în mediul urban din Republica Moldova). De menționat că Natalia este doctorandă la specialitatea 165.02. Zoologie, Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice, instituția organizatoare de ...
17.03.2022
Cele mai numeroase animale de pe Terra sunt insectele, depășind un milion de specii distribuite în cele mai diverse ecosisteme terestre și acvatice. Actualmente, 20% dintre speciile de insecte cunoscute sunt fluturi, iar circa 40% – gândaci. În Republica Moldova sunt cunoscute aproximativ 1000 de specii de macrolepidoptere și 2550 de specii de gândaci, numărul cărora crește în fiecare an datorită cercetărilor efectuate de specialiștii entomologi. Din păcate, în ultimii 30-40 de ani asistăm la un declin alarmant al insectelor. Diversitatea și numărul lor scade anual cu 2,5%, iar cele mai ...