• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

13.02.2024
Ședința Consiliului științific al Institutului de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova, din 5 februarie 2023, prima din anul curent, a constituit un prilej de a oferi distincțiile obținute de Institutul de Zoologie la Expoziția Internațională Specializată „Infoinvent” (22-24 noiembrie 2023, format online). Cercetătorii Institutului de Zoologie, în colaborare cu cercetători din alte subdiviziuni ale USM și chiar din alte instituții atât din țară, cât și de peste hotare, au fost distinși pentru: Elena ZUBCOV, Natalia ZUBCOV, Laurenția UNGUREANU, Nina BAGRIN, Liviu-Dan MIRON, Denis BULAT ...
23.01.2024
Rezultatele cercetărilor faunistice și ecologice ale nevertebratelor, care au fost realizate în anii 2002-2023 în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” în cele mai diverse habitate naturale, în special cele forestiere, de luncă și lacustre, au fost incluse în monografia colectivă „Fauna Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Nevertebrate (Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera)”. Inventarierea speciilor din clasele Collembola și Insecta (ordinele Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera) a permis identificarea a 739 specii de nevertebrate care, în marea lor majoritate ...
17.01.2024
Născută la 18 ianuarie 1949 în satul Velikoserbulovka, raionul Elaneț, regiunea Nikolaev, Ucraina. Hidrochimist, hidrobiolog, ecolog, domeniile de cercetare: Funcționarea ecosistemelor acvatice, migrația elementelor chimice în sistemul “apă – suspensii-hidrobionți-mâluri“. Doctor în științe geografice, specialitatea Hidrochimie (1986), doctor habilitat în științe biologice, specialitatea Hidrobiologie (1999), profesor cercetător (2003), Profesor Onorific al Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, România (2016), membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (2017). Anul 2024 ...