• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

30.05.2024
Se anunţă susţinerea tezei de doctor cu tema „Particularitățile ecologice şi etologice de adaptare a rozătoarelor mici (Mammalia: Rodentia) la mediul urban”, specialitatea 165.02. Zoologie, autor – CARAMAN Natalia. Conducător ştiinţific: NISTREANU Victoria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător. Consultant ştiinţific: MUNTEANU Andrei, doctor în științe biologice, profesor universitar. Consiliul științific specializat D165.02-23-95: DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie) – ...
22.05.2024
La 16 mai 2024, cercetătorii Institutului de Zoologie, alături de alți cercetători ai Universității de Stat din Moldova, au participat la Salonul Internațional de Invenții și Antreprenoriat Inovativ, organizat de Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Asociația Obștească „Inovație în educație de performanță”. Au fost prezentate două elaborări, ambele apreciate cu medalii de aur: Crepis Oleg, Bulat Dumitru, Zubcov Elena, Bulat Denis. Modelarea ecobiologică a reproducerii naturale a linului (Tinca ...
03.05.2024
În data de 26 aprilie a.c. Institutul de Zoologie a fost gazdă pentru 26 de studenți ai Facultății de Biologie și Geoștiințe a Universității de Stat din Moldova, anul I, ciclul licență (programele de studiu Biologie, Biologie și Geografie, Științele Educației, Biologie Moleculară și Ecologie). Pe parcursul vizitei studenții abia inițiați în universul fascinant al științelor biologice au avut posibilitatea de a fi veritabili cercetători științifici, prezentând în sala de ședințe a Institutului de Zoologie proiectele sale de cercetare, realizate pe parcursul celui de al doilea semestru al anului ...