Distincții înmânate cercetătorilor Institutului de Zoologie în prag de Ziua Științei

08.11.2023
Distincții înmânate cercetătorilor Institutului de Zoologie în prag de Ziua Științei

În contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Moldova a organizat la 7 noiembrie 2023 un eveniment festiv, numit Gala performanței în cercetare 2023

În cadrul evenimentului au fost înmânate unele distincții obținute de cercetătorii USM la diverse saloane de inventică, organizate în ultimele luni în România. Astfel, echipei de cercetători Elena Zubcov, Natalia Zubcov, Laurenţia Ungureanu, Nina Bagrin, Liviu-Dan Miron, Denis Bulat, Petru Ciorba, Lucia Bileţchi, Nadejda Andreev i s-a înmânat medalia de aur obținută la Salonul Internațional de Invenții INVENTICA 2023, ediția a 27-a, pentru lucrarea „Procedeu de creştere a peştilor reproducători de ciprinide în heleşteie”. Salonul a avut loc la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași în perioada 21- 23 iunie 2023. Echipa de cercetători Oleg Crepis, Dumitru Bulat, Elena Zubcov, Denis Bulat și-a primit medalia de aur pentru lucrarea „Complex universal mobil pentru reproducerea peștilor”, obținută la  Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii, Pro INVENT 2023, ediția a XXI-a, 25-27 octombrie 2023, Cluj-Napoca.

Gala performanței în cercetare a continuat cu înmânarea diplomelor de onoare ale USM, în semn de prețuire pentru merite deosebite în domeniul cercetării și cu prilejul  Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Printre cei distinși a fost și dr. Roman Croitor, cercetător științific în Laboratorul Vertebrate Terestre, care  recent a susținut teza de doctor habilitat la specialitatea 165.02. Zoologie. Îl felicităm și îi urăm succes la etapa de confirmare a titlului științific!

 

Dr.conf. Lucia Bilețchi


 

Categorie:
Cuvinte-cheie: