Distincții ale Academiei de Științe a Moldovei acordate cercetătorilor științifici ai Institutului de Zoologie

18.10.2021
Distincții ale Academiei de Științe a Moldovei acordate cercetătorilor științifici ai Institutului de Zoologie

Șirul evenimentelor festive dedicate aniversării a 75-a de la crearea primelor subdiviziuni de cercetare şi a 60-a de la fondarea Institutului de Zoologie au finalizat la 8 octombrie 2021. La ședință a fost prezentă doamna membru corespondent a AȘM Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, coordonator al Secției Științe exacte și inginerești, care a înmânat distincții ale AȘM unor angajați ai Institutului de Zoologie.

Festivitatea s-a desfășurat cu un număr restrâns de persoane, pentru a respecta normele sanitare impuse de pandemie.

În debutul ședinței doamna membru corespondent a AȘM Svetlana Cojocaru a apreciat înalt contribuţia Institutului de Zoologie la dezvoltarea ştiinţei, pregătirea cadrelor de înaltă calificare precum şi la susţinerea şi promovarea activităţilor de cercetare-inovare. Din partea Prezidiului AȘM au fost conferite diplome aniversare de gratitudine domnului academician Ion Toderaș, doamnei membru corespondent a AȘM, profesor, doctor habilitat Elena Zubcov, doamnei profesor, doctor habilitat Laurenția Ungureanu și domnului profesor, doctor habilitat Dumitru Erhan. Diplomele au fost înmânate împreună cu albumele jubiliare. 

Pentru rezultate marcante în domeniul cercetării și inovării, Institutului de Zoologie i-a fost oferită Diploma „Meritul academic”.

Totodată, pentru muncă rodnică pe tărâmul cercetării științifice, Prezidiului AȘM a aprobat o serie de hotărâri privind conferirea unor distincții academice, după cum urmează:

Diploma „Meritul academic”

 • Calestru Livia, doctor în științe biologice, conferențiar, director adjunct pentru activitatea științifică și cercetător științific coordonator în cadrul laboratorului Entomologie;
 • Erhan Dumitru, doctor habilitat în științe biologice, profesor, cercetător științific principal în cadrul laboratorului Parazitologie și Helmintologie;
 • Nistreanu Victoria, doctor în științe biologice, conferențiar, șef al Centrului de Cercetare a Faunei Terestre și cercetător științific coordonator în cadrul laboratorului Vertebrate Terestre;
 • Chihai Oleg, doctor în științe biologice, conferențiar, cercetător științific coordonator în cadrul laboratorului Parazitologie și Helmintologie;
 • Zamornea Maria, doctor în științe biologice, conferențiar, cercetător științific superior în cadrul laboratorului Parazitologie și Helmintologie.

Diploma de recunoștință 

 • Bulat Dumitru, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar, șef al laboratorului Ihtiologie și Acvacultură;
 • Bulat Denis, doctor în științe biologice, conferențiar, cercetător științific coordonator în cadrul laboratorului Ihtiologie și Acvacultură;
 • Rusu Ștefan, doctor în științe biologice, conferențiar, șef al laboratorului Parazitologie și Helmintologie;
 • Sîtnic Veaceslav, doctor în științe biologice, conferențiar, cercetător științific coordonator în cadrul laboratorului Vertebrate Terestre;
 • Gherasim Elena, doctor în științe biologice, cercetător științific superior în cadrul laboratorului Parazitologie și Helmintologie;
 • Obadă Teodor, cercetător științific în cadrul laboratorului Vertebrate Terestre.

Diploma de onoare 

 • Bagrin Nina, doctor în științe biologice, conferențiar, cercetător științific coordonator în cadrul laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie;
 • Tumanova Daria, doctor în științe biologice, cercetător științific superior în cadrul laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie;
 • Croitor Roman, doctor în științe biologice, cercetător științific superior în cadrul laboratorului Vertebrate Terestre;
 • Șaptefrați Nicolae, cercetător științific în cadrul laboratorului Ihtiologie și Acvacultură.

Performanțele obținute de către cercetătorii științifici au fost menționate de directorul institutului, profesor Laurenția Ungureanu, care a felicitat laureații pentru distincțiile obținute.
 

Categorie:
Cuvinte-cheie: