Anunţ privind susținerea tezei de doctor în științe biologice: Sîtnic Victor

16.11.2023
Anunţ privind susținerea tezei de doctor în științe biologice: Sîtnic Victor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor:

Candidat: SÎTNIC Victor
Conducător ştiinţific:  NISTREANU Victoria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător

Consiliul ştiinţific specializat: 
CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar – preşedinte;
LARION Alina, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător – secretar știinţific;
DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător;
CÎRLIG Tatiana, doctor în științe biologice, conferențiar universitar;
MOLDOVAN Anna, doctor în științe biologice.

Referenţi oficiali:
BUȘMACHIU Galina, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător;
GALEA-ABDUȘA Daniela, doctor în științe biologice, cercetător științific superior.

Tema tezei: Abordări bioinformatice în cercetarea diversității vertebratelor terestre în Republica Moldova.

Specialitatea: 165.02. Zoologie
Data: 28 noiembrie 2023, ora 14:00
Local: Institutul de Zoologie, str. Academiei, 1, sala 352, mun. Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.


Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Centrală a USM și pe pagina web a ANACEC https://anacec.md/ro/technical-staff/evaluations.

Avizele/comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică [email protected].

 

Sunt invitați toți doritorii!

Categorie:
Cuvinte-cheie: