Anunţ privind susținerea tezei de doctor în științe biologice: Mustea Mihail

15.04.2024
Anunţ privind susținerea tezei de doctor în științe biologice: Mustea Mihail

Școala Doctorală Științe ale Naturii a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema „Diversitatea ihtiofaunistică și starea structural-funcțională a ihtiocenozei lacului refrigerent Cuciurgan în condițiile ecologice actuale” la specialitatea 165.03. Ihtiologie.

Autor: MUSTEA Mihail

Conducător științific: BULAT Dumitru, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, Universitatea de Stat din Moldova

Data susținerii: 26 aprilie 2024
Ora: 14:00
Adresa: Universitatea de Stat din Moldova, Școala Doctorală Științe ale Naturii (https://doctorat.usm.md/stiintealenaturii/), str. M.Kogălniceanu, 65, blocul 3, sala 332, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova.

Componența Comisiei de doctorat (aprobată de Consiliul Științific al USM la 25 ianuarie 2024):

  1. TODERAȘ Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova – Preşedinte al Comisiei de doctorat;
  2. BULAT Dumitru, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova – conducător de doctorat;
  3. COZARI Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, membru corespondent AȘM, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” – referent;
  4. UNGUREANU Laurentia, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, membru corespondent AȘM, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova – referent;
  5. DOMANCIUC Vasili, doctor în științe biologice, Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice «ACVAGENRESURS», Chișinău – referent.

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate în Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova (MD 2009, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60) și pe pagina web a ANACEC (https://anacec.md/files/Mustea-teza-ru.pdf).

Avizele și comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică [email protected].
 

Categorie:
Cuvinte-cheie: