Anunţ privind susținerea tezei de doctor habilitat în științe biologice: Nistreanu Victoria

11.04.2024
Anunţ privind susținerea tezei de doctor habilitat în științe biologice: Nistreanu Victoria

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat  cu tema „Mamiferele insectivore (Mammalia: Erinaceomorpha, Soricomorpha) din Republica Moldova: taxonomie, morfologie, biologie și ecologie”, specialitatea 165.02. Zoologie, autor – NISTREANU Victoria.

Consultanți ştiinţifici:  
BUȘMACHIU Galina – doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător; 
MURARIU Dumitru – doctor în biologie, academician, Institutul de Biologie al Academiei Române.

Consiliul ştiinţific specializat DH 165.02-24-1:
DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie) – președinte;
LARION Alina, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie) – secretar științific;
TODERAȘ Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie);
BULIMAGA Constantin, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Ecologie și Geografie);
MACARI Vasile, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător (Universitatea Tehnică a Moldovei);
CATERINCIUC Natalia, doctor în științe medicale (Agenția Națională pentru Sănătate Publică). 

Referenţi oficiali:
COZARI Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, membru corespondent al AȘM (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău);
CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar (Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie și Geoștiințe);
ZAMFIRESCU Ștefan, doctor în biologie, profesor universitar (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România).

Data: 23 aprilie 2024, ora 13:00
Local: USM, Institutul de Zoologie, str. Academiei, 1, sala 352, mun. Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Teza de doctor habilitat și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Centrală a USM (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/14355,
http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/14350) și pe pagina web a ANACEC (https://anacec.md/files/Nistreanu-tezaDH.pdfhttps://anacec.md/files/Nistreanu-rezumatDH.pdf)

Avizele/comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică [email protected].

Categorie:
Cuvinte-cheie: