Anunț privind susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe biologice: Rusu Ștefan

01.09.2023
Anunț privind susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe biologice: Rusu Ștefan

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe biologice „Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor de importanţă cinegetică, profilaxia și tratamentul”, specialitatea: 165.05. Parazitologie, realizată cu suportul Programului Postdoctoral finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, înscris în Registrul de Stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 22.00208.7007.06/PD II.

Autor: RUSU Ștefan, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 
Consultant științific: ERHAN Dumitru, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător
 
Data susținerii: 15 septembrie 2023. Ora: 13.00.
Adresa:  Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova, Chișinău, str. Academiei, 1, sala nr. 352. 

Componența Comisiei de susținere publică (aprobată prin decizia Consiliului Științific al USM, proces-verbal nr. 7 din 26.05.2023): 

  • TODERAȘ Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova – președinte al Comisiei de susținere publică; 
  • CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova – secretar al Comisiei de susținere publică; 
  • ERHAN Dumitru, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova – consultant științific;
  • MIRON Liviu, doctor în științe biologice, profesor universitar, Universitatea  de Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, România, membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”

Referenți oficiali: 

  • ENCIU Valeriu, doctor habilitat în științe medical-veterinare, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei; 
  • COZARI Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, membru corespondent al AȘM, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău; 
  • STARCIUC Nicolae, doctor habilitat în științe medical-veterinare, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Teza şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/). 

Avizele şi comentariile la teza de doctor habilitat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului Comisiei de susținere publică ([email protected]).

Categorie:
Cuvinte-cheie: