Oficial - perioada de implementare a proiectului BSB 27 MONITOX a luat sfârșit

21.09.2021
Oficial - perioada de implementare a proiectului BSB 27 MONITOX a luat sfârșit

Duminică, 19 septembrie 2021, s-a încheiat perioada de implementare a proiectului ”Rețea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” – MONITOX (cod eMS BSB27). Proiectul a fost realizat în cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre 2014-2020”, finanțat de Uniunea Europeană, prioritatea nr.2 – Promovarea coordonării protecţiei mediului şi reducerea în comun a deşeurilor solide marine în bazinul Mării Negre. Bugetul total al proiectului a fost de circa 952,6 mii Euro. 

Proiectul a fost implementat în colaborare cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi (beneficiar lider), România, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării”, Tulcea, România, Institutul de Geologie şi Seismologie, Chișinău, Republica Moldova și Universitatea Elenă Internațională, Kavala, Grecia, timp de 36 de luni.

Pe durata proiectului (septembrie 2018 - septembrie 2021), au fost realizate investigații complexe în câmp și laborator, prin utilizarea metodelor și tehnicilor de performanță, privind conținutul și migrația compușilor toxici, inclusiv radioactivi, în ecosistemele acvatice ale fluviului Nistru (Republica Moldova), râului Prut (Republica Moldova), fluviului Dunăre (România), râului Nestos (Grecia) și în bazinele hidrografice ale acestora. Rezultatele cercetărilor au fost  prezentate la 1 simpozion internațional (Tulcea, România), 2 conferințe internaționale (Galați, România, Kavala, Grecia) și 2 workshopuri regionale (Chișinău, Republica Moldova), organizate în cadrul proiectului. 

Pentru specialiști și tineri cercetători, au fost organizate traininguri privind investigarea substanţelor toxice în mediu şi evaluarea impactului lor asupra stării ecosistemelor fluviale-deltaice-marine. Tineretul studios a beneficiat de vizite de studiu și activități practice în laboratoarele de cercetare. Întru susținerea pregătirii cadrelor de înaltă calificare, în cadrul proiectului, au fost elaborate în parteneriat 2 ghiduri: ”Ghid metodologic ecotoxicologic de monitorizare a mediului: problematică, tehnici de laborator și investigarea riscului asupra sănătății” și ”Tehnici analitice de înaltă performanță pentru monitorizarea substanțelor toxice din mediu”. Pentru publicul larg, au fost organizate seminare de informare și publicate broșuri pe diverse tematici. Per ansamblu, proiectul a sporit potențialul uman și cel logistic în domeniul investigațiilor ecotoxicologice ale substanțelor toxice, periculoase pentru sănătate.

Cu ocazia finalizării proiectului, Institutul de Zoologie a organizat la 14 septembrie a.c. conferința de închidere a proiectului MONITOX, la care au participat membrii echipei de implementare a proiectului din cadrul Institutului de Zoologie și al Institutului de Geologie și Seismologie, dar și alți cercetători. În aceeași zi, la agenția de presă INFOTAG a fost ținută o conferință de presă, la care au fost trecute în revistă activitățile desfășurate, rezultatele finale ale proiectului, impactul și beneficiile cooperării transfrontaliere. De notat că închiderea oficială a proiectului a avut loc la 13 septembrie la Galați, România, iar la 17 septembrie – la Kavala, Grecia.

Deși perioada de implementare a proiectului a luat sfârșit, perioada de executare a proiectului continuă și va dura până la depunerea raportului final pe proiect și aprobarea acestuia de către Autoritatea de Management a POC BMN 2014-2020 (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al României).

 

Pliant dedicat proiectului BSB 27 MONITOX            Descarcă

Categorie:
Cuvinte-cheie: