Întrunire kick off în cadrul proiectului “Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut"

29.12.2020
Întrunire kick off în cadrul proiectului “Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut"

     Luni, 28 decembrie, 2020, cercetătorii de la Institutul de Zoologie și cei de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași (România) (USAMV), s-au întrunit într-o ședință kick off online, care a fost organizată în cadrul proiectului “Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut"/"Team up for healthy fish in aquaculture systems of the Prut river basin” -  2SOFT/1.2/47.
     La întrunire au participat membri ai laboratoarelor Hidrobiologie și Ecotoxicologie, Ihtiologie și Acvacultură, Parazitologie și Helmintologie (IZ), cadre didactice  și cercetători din cadrul USAMV și din Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu (ICAM) Iași. Întrunirea fost coordonată de d-na Laurenția Ungureanu, director al Institutului de Zoologie, ca reprezentant al coordonatorului de proiect și manager administrativ al proiectului,  și de d-l Liviu Miron, vice-rector al universității  și manager de proiect din partea USAMV. Au fost prezentate scopul și obiectivele proiectului, menționând importanța majoră a proiectului în ameliorarea situației privind  diagnoza ecologică a acvatoriilor din bazinul râului Prut, în care sunt amenajări piscicole pentru creșterea unor specii de ciprinide în sistem extensiv sau semi-intensiv, necesitatea creării unei baze de date privind bolile peștilor din bazinul râului Prut - probleme majore pentru sistemele de acvacultură atât din Republica Moldova, cât și România. În continuare, d-l Miron a prezentat echipa de cercetători și activitățile importante din cadrul proiectului. 
     D-na Laurenția Ungureanu a felicitat ambele echipe pentru obținerea finanțării în cadrul proiectului și a ținut să menționeze că Institutul pe care îl coordonează realizează deja al 5-lea  proiect internațional în cadrul programelor transfrontaliere, în realizarea  acestui proiect urmând să fie implicați cercetători din 3 laboratoare ale IZ, cu o experiență vastă în domeniu, specificând că există premise favorabile realizării tututor obiectivelor propuse.
     D-na Lilly Bitic a prezentat aspectele financiare și responsabilitățile membrilor echipei, perioada de realizare și aspectele ce țin de co-finanțarea proiectului din partea USAMV Iași.
     În încheiere Dl Liviu Miron a felicitat pe cei prezenți la întrunirea online cu ocazia sărbătorilor de iarnă, mulțumindu-le pentru prezență și și-a exprimat speranța derulării unui proiect lucrativ și interesant, care va putea să aducă rezultate utile pentru fermele piscicole din bazinul râului Prut atât din Republica Moldova, cât și România.


Nadejda Andreev 

Categorie:
Cuvinte-cheie: