Cercetători ai Institutului de Zoologie, apreciați cu Diplome de Onoare de Ziua Științei, ediția a X-a

12.11.2020
Cercetători ai Institutului de Zoologie, apreciați cu Diplome de Onoare de Ziua Științei, ediția a X-a

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, având drept generic în 2020 „Știința pentru și cu societatea”, Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au acordat diplome mai multor cercetători științifici ai Institutului de Zoologie:

I. Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova, în semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității prodigioase și a contribuției substanțiale la dezvoltarea științei, promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării și inovării, precum și cu ocazia “Zilei Științei”:

  • Ungureanu Laurenția, profesor cercetător, cercetător științific principal în Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie, director al Institutului de Zoologie;
  • Zubcov Elena, membru corespondent al AȘM, cercetător științific principal în Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie, șef al Centrului de Cercetare a Hidrobiocenozelor și Ecotoxicologiei;

II. Diploma de Onoare a MECC, în semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității prodigioase și a contribuției remarcabile în domeniul cercetării și inovării, precum și cu ocazia “Zilei Științei”:

  • Bulat Dumitru, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator în Laboratorul Ihtiologie și Acvacultură, șef al Laboratorului Ihtiologie și Acvacultură;
  • Rusu Ștefan, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator în Laboratorul Parazitologie și Helmintologie, șef al Laboratorului Parazitologie și Helmintologie;
  • Andreev Nadejda, doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator în Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie, șef al Laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie;
  • Savin Anatolie, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator în Laboratorul Vertebrate Terestre, șeful Grupului interdepartamental de Cinegetică;
  • Zubcov Nicolai, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator în Laboratorul Vertebrate Terestre.

Dragi colegi! Colectivul Institutului de Zoologie vă adresează felicitări cordiale și vă urează noi realizări științifice!

Categorie: