Anunţ privind susținerea tezei de doctor habilitat în științe biologice: Filipenco Serghei

12.01.2024
Anunţ privind susținerea tezei de doctor habilitat în științe biologice: Filipenco Serghei

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat:

Candidat: FILIPENCO Serghei
Consultanți  ştiinţifici:  
TODERAŞ Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician al AȘM
ZUBCOV Elena, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM

Consiliul ştiinţific specializat DH 166.01-23-6: 
UNGUREANU Laurenția, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie) – preşedinte;
BILEŢCHI Lucia, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie) – secretar știinţific;
BULAT Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie);
MIRON Liviu Dan, doctor în ştiinţe biologice, profesor universitar (Universitatea de Științele Vieții din Iaşi, România); 
CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar (Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie și Geoștiințe) ;
GONȚA Maria, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar (Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică).

Referenţi oficiali:
BULIMAGA Constantin, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Ecologie și Geografie);
COZARI Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, membru corespondent al AȘM (Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă” din Chișinău);
PROTASOV Alexandr,  doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar (Institutul de Hidrobiologie al Academiei de Științe Naționale a Ucrainei).

Tema tezei: Биоразнообразие и концептуальные закономерности функционирования бентосных сообществ в Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах/ Diversitatea și legitățile conceptuale ale funcționării comunităților nevertebratelor bentonice în lacurile de acumulare Dubăsari și Cuciurgan

Specialitatea: 166.01. Ecologie
Data: 26 ianuarie  2024, ora 13:00
Local: str. Academiei, 1, etajul 3, sala 352, mun. Chişinău, MD-2028, Republica Moldova

Teza de doctor habilitat poate fi consultată la Biblioteca Științifică Centrală (Institut) „Andrei Lupan”, Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova și pe pagina web a ANACEC https://anacec.md/files/Filipenco-teza-ru.pdf.

Avizele/comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică [email protected].

 

Sunt invitați toți doritorii.

Categorie:
Cuvinte-cheie: