Fauna Rezervației „Plaiul Fagului”. Nevertebrate

Fauna Rezervației „Plaiul Fagului”. Nevertebrate.coperta fauna rezervatiei 2021
Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymeoptera și Diptera

Sub redacția dr. hab., conferențiar Galina Bușmachiu

https://doi.org/10.53937/9789975347792

Chișinău, 2021

ISBN 978-9975-3477-9-2


Lucrarea include rezultatele cercetărilor faunistice și ecologice realizate de specialiști entomologi asupra diversității nevertebratelor din Rezervația „Plaiul Fagului”, efectuate în cele mai diverse habitate, în special silvicole, de luncă și lacustre.
Volumul a fost conceput ca o inventariere și actualizare a datelor privind diversitatea speciilor din clasa Collembola și clasa Insecta (Odonata, Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera și Diptera) acumulate în perioada 2000 – 2021.
Cercetările științifice efectuate au permis evidențierea unui număr de 1011 specii, dintre care 580 sunt noi pentru rezervație, 7 noi pentru fauna Republicii Moldova. Dintre ele 39 specii sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, protejate la nivel local sau internațional.
Speciile de libelule, furnici și țânțari sunt semnalate pentru prima dată pentru acest teritoriu, iar numărul speciilor identificate de colembole, cicade, ploșnițe, coleoptere și fluturi a crescut considerabil.
Volumul cuprinde lista speciilor, date privind ecologia și distribuția acestora, fotografii color ale habitatelor precum și fotografii ale unor specii.


Cuprins

I. DESCRIEREA SUCCINTĂ A REZERVAȚIEI „PLAIUL FAGULUI” (Cuza Petru)
https://doi.org/10.53937/9789975347792.01

II. CLASA COLLEMBOLA Colembolele (Hexapoda) din Rezervația „Plaiul Fagului” (Bușmachiu Galina)
https://doi.org/10.53937/9789975347792.02

III. CLASA INSECTA
3.1 ORDINUL ODONATA Libelulele (Insecta: Odonata) din Rezervația „Plaiul Fagului” (Bușmachiu Galina)
https://doi.org/10.53937/9789975347792.03

3.2 ORDINUL HEMIPTERA Fauna cicadelor (Hemiptera: Auchenorrhyncha) din Rezervația „Plaiul Fagului” (Grozdeva Svetlana)
https://doi.org/10.53937/9789975347792.04

Insectele heteroptere (Hemiptera) în fauna Rezervației „Plaiul Fagului” (Derjanschi Valeriu)
https://doi.org/10.53937/9789975347792.05

3.3 ORDINUL COLEOPTERA Diversitatea speciilor de coleoptere (Insecta: Coleoptera) din Rezervația „Plaiul Fagului” (Bacal Svetlana)
https://doi.org/10.53937/9789975347792.06

Crizomelidele (Coleoptera: Chrysomelidae) din Rezervația „Plaiul Fagului” (Calestru Livia, Belova Victoria)
https://doi.org/10.53937/9789975347792.07

3.4 ORDINUL LEPIDOPTERA Lepidopterele (Insecta: Lepidoptera) din Rezervația „Plaiul Fagului” (Țugulea Cristina)
https://doi.org/10.53937/9789975347792.08

3.5 ORDINUL HYMENOPTERA Contribuții la cunoașterea mirmecofaunei (Hymenoptera: Formicidae) din Rezervația „Plaiul Fagului” (Mînzat Cristian, Tăușan Ionuț)
https://doi.org/10.53937/9789975347792.09

3.6 ORDINUL DIPTERA Culicidele (Diptera: Culicidae) din Rezervația „Plaiul Fagului” (Șuleșco Tatiana)
https://doi.org/10.53937/9789975347792.10


citare Fauna Rezervației „Plaiul Fagului”. Nevertebrate. Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymeoptera și Diptera (sub red. Bușmachiu G.). Chișinău: „Capațina Print” SRL, 2021, 228 p.  ISBN 595.71(478):502.74. https://doi.org/10.53937/9789975347792