Bunele practici în piscicultura tradițională. Ghid metodic

Bunele practici în piscicultura tradițională. Ghid metodic

Bulat Dumitru, Bulat Denis 

https://doi.org/10.53937/9789975626552

Chişinău: Editura USM, 2023, 87 p. 

ISBN 978-9975-62-655-2

Descarcă PDF


Conform legii N.149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura noțiunea de "Piscicultură" reprezintă o ramură a sectorului zootehnic al agriculturii care se ocupă cu activitatea de creștere, selecție și reproducere a peștelui, în amenajări piscicole, prin aplicarea unor tehnologii speciale. Astfel obiectivul principal este producția speciilor de pești în condiții controlate sau semicontrolate de om iar obiectivul secundar constă în producerea de puiet din speciile amenințate, pentru repopulări și reconstrucție ecologică, introducerea de specii cu valoare economică, ecologică sau sanitară deosebită, precum și creșterea unor specii agreate în pescuitul sportiv-amatoristic sau pentru scopuri ornamentale. Să nu uităm că impactul antropic și efectelor schimbărilor climatice asupra mediului acvatic, biodiversității, realizarea măsurilor de conservare și folosirea durabilă a resurselor biologice acvatice se află pe prim plan și li se acordă o atenție sporită în toate țările și instituțiile internaționale. În același timp piscicultura se ocupă cu întreținerea și modernizarea amenajărilor piscicole, înființarea de noi amenajări, promovarea unor tehnologii de creștere adecvate speciilor autohtone și celor importate, acordând totodată un deosebit credit cercetării științifice.