Anunț al SȘP la specialitatea 166.01. Ecologie din cadrul Institutului de Zoologie: Filipenco Serghei

24.08.2023
Anunț al SȘP la specialitatea 166.01. Ecologie din cadrul Institutului de Zoologie: Filipenco Serghei

Luni, 4 septembrie 2023, ora 10.00, pe adresa str. Academiei, 1, sala 352, va avea loc şedinţa Seminarului științific de profil la specialitatea 166.01. Ecologie din cadrul Institutului de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova.

Ordinea de zi include examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a dlui Filipenco Serghei cu tema „Биоразнообразие и концептуальные закономерности функционирования бентосных сообществ в Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах /Diversitatea și legitățile conceptuale ale funcționării comunităților de nevertebrate bentonice în lacurile de acumulare Dubăsari și Cuciurgan”, specialitatea 166.01. Ecologie.

Consultanți ştiinţifici:
Toderaş Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician
Zubcov Elena, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie: