• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

29.12.2020
Luni, 28 decembrie, 2020, cercetătorii de la Institutul de Zoologie și cei de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași (România) (USAMV), s-au întrunit într-o ședință kick off online, care a fost organizată în cadrul proiectului “Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut"/"Team up for healthy fish in aquaculture systems of the Prut river basin” - 2SOFT/1.2/47. La întrunire au participat membri ai laboratoarelor Hidrobiologie și Ecotoxicologie, Ihtiologie și Acvacultură, Parazitologie și Helmintologie ...
27.11.2020
În ședinţa Consiliului ştiinţific al Institutului de Zoologie din 26 noiembrie 2020 au fost prezentate și aprobate rapoartele ştiinţifice pentru anul 2020 privind executarea proiectelor de cercetare din cadrul Programului de Stat 2020-2023: 20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice – EVOLANTER. Conducător de proiect: conf. cerc. dr. habil. Galina Buşmachiu. 20.80009.7007.06 Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea ...
24.11.2020
Noaptea cercetătorilor europeni este una dintre cele mai populare evenimente care vizează publicul larg şi urmăreşte promovarea activității științifice și stimularea interesului pentru carierele în cercetare, în special, în rândul tinerilor. Evenimentul „Noaptea cercetătorilor europeni 2020” este organizat în cadrul iniţiativei UE “European Researchers’ Night” care, începând cu anul 2006, există ca proiect independent din seria Acţiunilor Marie Curie. Prin acest proiect se stabileşte un dialog real şi consistent între cercetători şi publicul nespecialist și, totodată, se arată publicului larg ...