• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

24.09.2021
În perioada 16-17 septembrie 2021, în cadrul Institutului de Zoologie a avut loc Conferinţa a X-a Internaţională a Zoologilor „Valorificarea raţională şi protecţia lumii animale în contextul schimbărilor climatice” consacrată aniversării a 75-a de la crearea primelor subdiviziuni de cercetare şi a 60-a de la fondarea Institutului de Zoologie. La eveniment s-au reunit cercetători și specialiști ai instituțiilor și organizațiilor de profil din 5 țări (Republica Moldova, România, Ucraina, Polonia și Italia) care au discutat despre funcţionarea populaţiilor şi rolul animalelor în menţinerea ...
21.09.2021
Duminică, 19 septembrie 2021, s-a încheiat perioada de implementare a proiectului ”Rețea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” – MONITOX (cod eMS BSB27). Proiectul a fost realizat în cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre 2014-2020”, finanțat de Uniunea Europeană, prioritatea nr.2 – Promovarea coordonării protecţiei mediului şi reducerea în ...
13.09.2021
La data de 15 septembrie 2021, Institutul de Zoologie organizează workshopul internațional “Monitorizarea râurilor Nistru și Prut și indicatorii impactului construcțiilor hidroenergetice asupra funcționării ecosistemelor acvatice transfrontaliere“ în cadrul proiectului “Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbării climei” – HydroEcoNex (cod eMS BSB165). Evenimentul se va desfășura în format mixt – în Sala de ședințe a Institutului de Zoologie, etajul 3 ...