Ihtiofauna fluviului Nistru (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova)

Ihtiofauna fluviului Nistru (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova)

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Șaptefrați Nicolae, Dadu Ana

https://doi.org/10.53937/9789975626545

Chişinău: Editura USM, 2023, 132 p.

ISBN 978-9975-62-654-5

Descarcă PDF


Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor științifice și observațiilor ihtiologice, sub aspect multianual, în macroecosistemul bazinului fluviului Nistru (limitele teritoriale ale Republicii Moldova) în condițiile intensificării influenței-fragmentarea multiplă a habitatelor prin construcția barajelor, îndiguirea albiei minore și asanarea bălților din cursul inferior, extragerea prundișului și nisipului, folosirea ireversibilă a apei în diverse activități productive, poluare, pescuitul excesiv și nereglementat, biocontaminarea cu specii alogene și nu în ultimul rând, modificările climatice.