Fauna Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” : Nevertebrate : (Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera)

coperta_fauna_rezervatiei_prutul_josFauna Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” : Nevertebrate : (Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera)

Sub redacția: Galina Bușmachiu

Autori: Bușmachiu G., Bacal S., Enciu E., Țugulea C., Derjanschi V.,  Grozdeva S., Burduja D., Paladi V.

https://doi.org/10.53937/9789975360524

Chișinău, 2023

ISBN 978-9975-3605-2-4


Lucrarea include rezultatele cercetărilor faunistice și ecologice ale speciilor de nevertebrate, realizate de cercetători științifici ai Institutului de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova, în habitatele naturale, în special, cele forestiere, de luncă și lacustre ale Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”.

Volumul a fost conceput ca o inventariere și actualizare a datelor privind diversitatea speciilor din clasele Collembola și Insecta (Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera), acumulate în decursul anilor 2002-2023.

Cercetările științifice efectuate au permis identificarea a 741 de specii de nevertebrate, dintre care: Collembola (50) și Insecta (691), inclusiv Odonata (21), Hemiptera (145), Coleoptera (235) și Lepidoptera (281). Suplimentar, în lucrare sunt incluse referințele la speciile de Hymenoptera (8) și Ephemeroptera (1). Speciile identificate sunt, în marea majoritate, citate în premieră pentru rezervație, iar 15 dintre ele (1 rusalie, 5 coleoptere, 1 furnică și 8 fluturi) sunt incluse în ed. a III-a a Cărții Roșii a Republicii Moldova (2015).

Volumul include istoricul cercetărilor, descrierea habitatelor, lista speciilor, date privind ecologia și distribuția lor, fotografii color ale habitatelor și ale unor specii.