• Slider Banner

  Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) – lopătar. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Monacha cartusiana (O.F.Müller, 1774) – melcul cartuzian. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax esculenta Linnaeus, 1758 – broasca de lac. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Neomys anomalus (Cabrera, 1907) – chițcan-de-mlaștină. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens (Harris, 1780) – păuniță. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) – rață roșie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – broasca-țestoasă europeană de baltă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) – cărăbușelul cerealelor. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) – ciovlică ruginie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

06.07.2022
Lucrarea „Ghid metodologic pentru piscicultori” reprezintă o contribuție dedicată completării cunoștințelor în domeniul acvaculturii, în special, pentru a asigura starea de sănătate a peștilor crescuți în heleșteiele din bazinul hidrografic al râului Prut prin practici de gestionare durabilă a heleșteielor piscicole. Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului transfrontalier 2 SOFT 1.2./47 „Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish și recomandat spre editare de Consiliul Științific al Institutului de ...
30.06.2022
La 30 iunie 2022, AO ”Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare” a expediat un demers în adresa Ministrului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, dlui Anatolie Topală. ...
20.06.2022
Proiectul 2 SOFT/1.2/47 ”Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish – s-a numărat printre proiectele prezentate în Buletinul electronic nr.2/2022 al Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, rubrica ”Proiecte în derulare - informații din aria programului”. Buletinul este publicat de Oficiul Antenă Iași al Secretariatului Tehnic Comun al POC RO-MD și este disponibil la https://ro-md.net/ro/comunicare/publicatii. Lucia Bilețchi ...