Anunț: lansarea proiectului „Evaluarea stării speciilor de plante, fungi și animale, elaborarea listei speciilor cu statut de raritate și algoritmului de prezentare a acestora în ediţia a IV-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova”

29.03.2024
Anunț: lansarea proiectului „Evaluarea stării speciilor de plante, fungi și animale, elaborarea listei speciilor cu statut de raritate și algoritmului de prezentare a acestora în ediţia a IV-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova”

Universitatea de Stat din Moldova anunță lansarea proiectului  „Evaluarea stării speciilor de plante, fungi și animale, elaborarea listei speciilor cu statut de raritate  și algoritmului de prezentare a acestora în ediţia a IV-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova”.

Proiectul va fi realizat în perioada 29 februarie 2024 – 28 februarie 2026 (24 luni), fiind finanțat de I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” din cadrul Ministerului Mediului al Republicii Moldova și urmează a fi implementat de Institutul de Zoologie și Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” din cadrul Universității de Stat din Moldova. 

Proiectul este focusat pe Prioritatea 03. Protecția și conservarea biodiversității, iar materialele obţinute în rezultatul realizării proiectului vor servi ca suport ştiinţific pentru pregătirea ediției a IV-a a Cărții Roșii a Republicii Moldova.

Valoarea totală a proiectului este de 12,8 mln lei, dintre care 11,4 mln lei  sunt finanțate din Fondul Național pentru Mediu, iar 1,4 mln lei - co-finanțate de Universitatea de Stat din Moldova. 

Obiectivele generale ale proiectului sunt: Fortificarea cunoștințelor referitoare la starea, gradul de protecție și măsurile de restabilire a speciilor de plante, fungi şi animale de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv, critic periclitate, periclitate, vulnerabile   şi rare, incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, în scopul prevenirii dispariţiei şi asigurării conservării fondului lor genetic; Sporirea gradului de conștientizare a populației privind necesitatea protecției mediului și conservării biodiversității în contextul schimbărilor climatice.

Grupurile țintă sau potențialii beneficiari ai proiectului sunt Parlamentul Republicii Moldova (Comisia parlamentară mediu, climă și tranziție verde), Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei și Cercetării, instituțiile publice din domeniul educației (instituțiile de învățământ superior, colegii și centre de excelență, licee, școli),  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Mediu, Agenţia „Moldsilva”, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, autoritățile regionale, Societatea Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova, ONG -urile de mediu, organismele Internaţionale din domeniul mediului (Convenţia Biodiversitate, Convenţia de la Berna, Convenţia de la Bon, Convenţia RAMSAR, Strategia Pan Europeană a Diversităţii Biologice şi Peisagistice), publicul larg. 

Evenimentul de lansare va avea loc la Chișinău, la 2 aprilie 2024, ora 14:00, în Aula Regina Maria a Universității de Stat din Moldova, str. Alexei Mateevici, 60. La eveniment vor participa coordonatorii proiectului, membrii echipei de cercetare, reprezentanți ai grupurilor țintă și vor fi prezentate obiectivele proiectului, principalele activități, rezultatele scontate, metodologia și infrastructura de cercetare utilizată pentru implementarea proiectului. 

Persoane de contact: 
-    membru corespondent al AȘM, profesor, doctor habilitat Laurenția UNGUREANU, director al Institutului de Zoologie, coordonator de proiect, 
tel: +373 (22) 24 16 23, (22) 73 98 09; e-mail: laurenț[email protected];
-    doctor în științe biologice, conferențiar Ion ROȘCA, director al Grădinii Botanice Naționale (Institut) ”Alexandru Ciubotaru”, coordonator de proiect,
tel./fax: +373 (22) 55 04 43, e-mail: [email protected].

Categorie:
Keywords: