Anunţ privind susținerea tezei de doctor în științe biologice: Lebedenco Liubovi

15.03.2024
Anunţ privind susținerea tezei de doctor în științe biologice: Lebedenco Liubovi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor cu tema „Zooplanctonul ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova – diversitatea, structura și funcționarea în dependență de factorii de mediu”, specialitatea: 166.01. Ecologie, autor – LEBEDENCO Liubovi.

Conducător  ştiinţific:  ZUBCOV Elena,  doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM
Consultant științific: UNGUREANU Laurenția, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM

Consiliul ştiinţific specializat D 166.01-23-126: 
TODERAŞ Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician al AŞM (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie) – preşedinte;
BILEŢCHI Lucia, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie) – secretar știinţific;
BULAT Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie);
DOMANCIUC Vasili, doctor în științe biologice (Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS”, Filială a Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”); 
PURCIC Veaceslav, doctor în științe biologice, conferențiar universitar (Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie și Geoștiințe).

Referenţi oficiali:
BULIMAGA Constantin, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Ecologie și Geografie);
COADĂ Viorica, doctor în științe biologice, conferențiar universitar (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău).

Data: 5 aprilie 2024, ora 13:00
Local: str. Academiei, 1, etajul 3, sala 352, mun. Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova, pe pagina web a Repozitoriului instituțional al USM (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/14186), rezumatul tezei – pe pagina web a Repozitoriului instituțional al USM (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/14187) și pe pagina web a ANACEC (https://anacec.md/files/Lebedenco-rezumat.pdf).

Avizele/comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică [email protected]
 

Categorie:
Keywords: