Anunţ privind susținerea tezei de doctor în științe biologice: Caraman Natalia

30.05.2024
Anunţ privind susținerea tezei de doctor în științe biologice: Caraman Natalia

Se anunţă susţinerea tezei de doctor  cu tema „Particularitățile ecologice şi etologice de adaptare a  rozătoarelor mici (Mammalia: Rodentia) la mediul urban”, specialitatea 165.02. Zoologie, autor – CARAMAN Natalia.

Conducător  ştiinţific: NISTREANU Victoria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător.

Consultant ştiinţific: MUNTEANU Andrei, doctor în științe biologice, profesor universitar.

Consiliul științific specializat D165.02-23-95:
DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie) – preşedinte;
SÎTNIC Veaceslav, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie)  – secretar ştiinţific;
TODERAŞ Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie);
SAVIN Anatolie, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie);
CÎRLIG Tatiana, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Referenţi oficiali:
COZARI Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, membru corespondent al AȘM, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău;
CIOCÂRLAN Victor, doctor în științe biologice, conferențiar universitar (Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie și Geoștiințe).

Data: 14 iunie 2024, ora 13:00

Local: USM, Institutul de Zoologie, str. Academiei, 1, sala 352, mun. Chişinău, MD-2028, Republica Moldova. 

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca USM, pe pagina web a ANACEC (https://anacec.md/files/Caraman-rezumat.pdf; https://anacec.md/files/Caraman-teza.pdf) și pe pagina web a USM (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/15177).

Avizele/comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică [email protected].
 

Categorie:
Keywords: