Aviz privind susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe biologice: Bacal Svetlana

29.02.2024
Aviz privind susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe biologice: Bacal Svetlana

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe biologice „Coleopterele saproxilice (Insecta) din Republica Moldova: taxonomie, ecologie, zoogeografie și importanță”, specialitatea 165.04. Entomologie, realizată cu suportul Programului Postdoctoral finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, înscris în Registrul de Stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 22.00208.7007.05/PD II.

Autor: BACAL Svetlana, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 
Consultant științific: BUȘMACHIU Galina, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător.

Data susținerii: 11 martie 2024. 
Ora: 13.00.
Adresa:  Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie, sala nr. 352, str. Academiei, 1, Chișinău, MD 2028.

Componența Comisiei de susținere publică, aprobată prin decizia Consiliului Științific al USM, proces-verbal nr. 8 din 27.06.2023: 
DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie – președinte;
BULIMAGA Constantin, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Ecologie și Geografie – secretar;
BUȘMACHIU Galina, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie – consultant științific;
ROȘCA Ioan, doctor în biologie, profesor universitar, Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti – referent oficial;
BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie – referent oficial;
VOLOȘCIUC Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – referent oficial;
RAKOSY Laszlo, doctor în biologie, profesor universitar, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România – referent oficial.  

Teza şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC (https://anacec.md). 

Avizele şi comentariile la teza de doctor habilitat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului Comisiei de susținere publică ([email protected]).

Categorie:
Keywords: