• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

26.02.2021
Profund regretabilă este vestea de trecere în eternitate a Distinsului savant Marian Traian Gomoiu, academician, profesor universitar, personalitate notorie a elitei de cercetători marini din Europa, suflet de aleasă noblețe și tărie de caracter. Prodigioasa activitate în calitate de cercetător științific a fost axată pe biologia marină, oceanologie și ecologia modernă, având contribuţii esențiale la cunoaşterea dinamicii biocenozelor marine bentale, a fenomenului eutrofizării Mării Negre și al impactului speciilor invazive asupra structurii și funcționării ecosistemului marin. Talentul ...
23.02.2021
La 11 februarie a fost marcată Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei. Cu acest prilej, Moldova.org - una dintre primele pagini web create în țara noastră, a evidențiat 11 femei din Republica Moldova, care și-au dedicat viața și timpul lor științei și cercetării și au adus o contribuție importantă la crearea lumii în care trăim astăzi. Printre acestea se numără și dna Elena Zubcov, membru corespondent al AȘM, profesor, doctor habilitat. Link: https://www.moldova.org/11-femei-de-stiinta-din-moldova-care-au-scris-istorie/ Cu această ocazie specială, aducem ...
11.02.2021
La 11 februarie comunitatea științifică sărbătorește Ziua Internaţională a Femeilor și Fetelor din domeniul ştiinţei, prin rezoluția Asambleei Generale a Națiunilor Unite A/RES/70/212 din decembrie 2015. Inițiativa are scopul de a promova angajarea femeilor și fetelor în domeniul științei, a încuraja dezvoltarea carierei și implicarea în procesul de luare a deciziilor în știință, a recunoaște realizările femeilor în știință. Ca și în ultimii ani, Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decernat ieri diplome unora dintre cele mai remarcabile femei care ...